W pogoni za świetlikiem

W piątek wiec­zorem (27.10.2017r.), młodzi turyś­ci z SP 5, wyruszyli na wycieczkę „W pogo­ni za świ­et­likiem”, którą zor­ga­ni­zowało PTTK Żary. Świ­et­li­ki wskazy­wały nam drogę do szkol­nego kamienia, przy którym spo­tykali się dawniej niemiec­cy stu­den­ci. Cieka­wost­ki his­to­ryczne opowiadał pan Rafał Szym­czak.

Na koniec zasiedliśmy wszyscy przy wspól­nym ognisku. Pogo­da nie rozpieś­ciła turys­tów, ale wszyscy byliśmy zad­owoleni z
wiec­zornego spotka­nia.

https://drive.google.com/drive/folders/0ByIAi2Wyu4_VM1ZsaDZja285NEk?usp=sharing