Festiwal Tańca 2018 — Regulamin

Zamieszcza­my reg­u­lamin 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tań­ca, który odbędzie się 24 mar­ca 2018 roku. Prosimy zwró­cić szczegól­ną uwagę na zmi­any reg­u­laminowe.

POBIERZ REGULAMIN