Światełko Pamięci

Jak co roku, przed Świętem Zmarłych, włączyliśmy się do akcji „Światełko Pamię­ci” pole­ga­jacej na zbiórce zniczy i świec, które zapłonęły
1 listopa­da na pol­s­kich nekropo­li­ach we Lwowie: Cmen­tarzu Łycza­kowskim, Cmen­tarzu Obrońców Lwowa zwanym Cmen­tarzem Orląt oraz Cmen­tarzu Janowskim. 

Zbiórkę orga­ni­zował w Żarach m.in. 105 Kre­sowy Szpi­tal Wojskowy. Nasi uczniowie bard­zo chęt­nie i ofi­arnie tę akcję wspar­li. Zbiórkę w naszej Szkole prowadz­iły panie: Mał­gorza­ta Róży­c­ka i Wio­let­ta Guldz­ińs­ka.