Święto Matematyki

27.11.2017r. uczniowie naszej szkoły: Julia Augustyńs­ka kl.7b, Emil­ia Sza­tkows­ka kl.7c, Paweł Hirsch kl.7a, Jan Siwek kl.7a, Mateusz Bujak kl.7b i Bartek Kosińs­ki kl.7c, wzięli udzi­ał w Konkur­sie Matem­aty­cznym Świę­to Matem­aty­ki w Szkole Pod­sta­wowej nr 1, która była jego orga­ni­za­torem.

Zma­gania matem­aty­czne składały się z dwóch częś­ci: drużynowej, pod­czas której uczniowie rozwiązy­wali łamigłów­ki matem­aty­czne oraz indy­wid­u­al­nej, gdzie uczniowie rozwiązy­wali zada­nia zamknięte i otwarte. Jan Siwek zajął III miejsce indy­wid­u­al­nie, nato­mi­ast drużynowo uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce. Grat­u­lu­je­my młodym matem­atykom.