Mikołajki w 7b

Klasa 7b postanow­iła mikoła­jki spędzić na kręgielni. Zmierzyliśmy się tam ze swoimi umiejęt­noś­ci­ami trafienia kulą w krę­gle, a nie było to łatwe. Każdy miał inną metodę zbi­cia wszys­t­kich bądź jed­nego kręgla. Jerzemu udało się aż trzykrot­nie zbić za pier­wszym razem wszys­tkie kręgle.

Wśród dziew­cząt wygrała Jagoda, nato­mi­ast Marcin u chłopców zdobył najwięk­szą ilość punk­tów. Po dobrej zabawie udal­iśmy się na małe jedze­nie, czyli pizzę. Zad­owoleni i najedzeni wró­cil­iśmy do szkoły. Czekamy już na  przyszłorocznego św. Mikołaja i ciekawi jesteśmy tego, co dla nas przy­go­tuje.
A za tegorocznego dziękujemy.