Festiwal Tańca

Zamieszcza­my plakat 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tań­ca, który odbędzie się 24 mar­ca 2018 roku. Reg­u­lamin dostęp­ny pod linkiem.

POBIERZ REGULAMIN