Życzenia świąteczne

„Miz­erna, cicha, sta­jenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieni­ach Jezus mały…”.
Teofil Lenartowicz

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim pra­cown­ikom Naszej Szkoły
składamy serdeczne życzenia
wspani­ałych Świąt Bożego Nar­o­dzenia,
spęd­zonych w pełnej ciepła i spokoju rodzin­nej atmosferze.

Życzmy również szam­pańskiej zabawy syl­we­strowej
oraz wszelkiej pomyśl­ności w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2018 Roku.

Samorząd Uczniowski