Dzień Kobiet

8 mar­ca 2018r. chłop­cy z kl. VI przy­go­towali apel z okazji Dnia Kobi­et, pod­czas którego w humorysty­czny sposób pokaza­li rolę kobi­ety w życiu mężczyzny. Wszys­tkim Kobi­etom w dniu Ich świę­ta chłop­cy złożyli serdeczne życzenia oraz wręczyli słod­kie upomin­ki.


Życzenia:

Dro­gie Panie i Koleżan­ki, życzymy Wam przede wszys­tkim dużo zdrowia, uśmiechu i radoś­ci.
Niech każdy dzień będzie kwiatem, który zak­wi­ta w Waszych rękach.

Zobacz zdję­cia