Sesja nagraniowa naszych solistów

W ubiegły wtorek soliś­ci sekcji wokalnej „DUO” spotkali się w stu­dio nagrań na real­iza­cji dźwiękowej swo­jego reper­tu­aru wokalnego. Każdy z uczest­ników zajęć nagrał dwie piosen­ki, które będą mate­ri­ałem muzy­cznym do udzi­ału w konkur­sach i fes­ti­walach wokalnych odby­wa­ją­cych się na tere­nie kra­ju.

W nagra­ni­ach wzięli udzi­ał: Maja Kowal­s­ka oraz Maja i Kuba Gontar­czykowie.

Gale­ria