Sukces naszych tancerzy

24 marca 2018 roku odbył się w naszej szkole 9 Pol­sko — Niemiecki Fes­ti­wal Tańca dla Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udział 1400 uczest­ników z Pol­ski i Niemiec. Uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów odnieśli sukcesy.

Sabat 1″ pier­wsze i drugie miejsce, a “Sabat” drugie i trze­cie. Grat­u­lacje dla tancerzy i serdeczne życzenia.

Gale­ria