Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

Zakońc­zono roz­gry­w­ki miejs­kich Igrzysk Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej. W kat­e­gorii chłopców zwyciężyła druży­na z naszej szkoły, która wygrała wszys­tkie swo­je mecze i awan­sowała do elim­i­nacji powia­towych. W kat­e­gorii dziew­cząt zdobyliśmy brą­zowe medale. Grat­u­lu­je­my obu naszym drużynom. Opiekunem naszych zawod­ników był Robert Czepińs­ki.