Kolejne sukcesy w tańcu

II Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Tańca dla dzieci i młodzieży pod patronatem Bur­mistrza Lub­ska zakończył się dla uczniów z naszej szkoły kole­jnymi sukce­sami w tańcu. Zespół Sabat zajął 1 i 2 miejsce, nato­mi­ast Sabat 1 dwa pier­wsze miejsca.