Dziewczęta na Mistrzostwach Polski w sztafetowych biegach przełajowych

25 kwiet­nia 2018r. w Gar­czynie (woj. pomorskie) odbyły się Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Nasza szkoła reprezen­towała wojew­ództ­wo lubuskie. Skład drużyny: Aga­ta Hadrosek 7a, Karoli­na Gałysa 7a, Iga Adamow­icz 2b, Natalia Kędzier­s­ka 2b, Oli­wia Zakrzews­ka 2b, Anna Caruk 2b, Anna Śred­ni­awa 2b, Natalia Czech 3b, Katarzy­na Tychows­ka 3b, Roksana Mar­czuk 3b i Adri­an­na Kwiatkows­ka 3b.

Dziew­czę­ta po długiej podróży bard­zo dziel­nie wal­czyły o uzyskanie jak najlep­szego miejs­ca. Ostate­cznie zespół zajął 12 miejsce w Polsce. Grat­u­lu­je­my.

Gale­ria zdjęć