Zwycięstwo w Powiatowym Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej

W Finale Powia­towym Igrzysk Młodzieży Szkol­nej nasza druży­na piłkars­ka wywal­czyła pier­wsze miejsce. Szkołę reprezen­towali chłop­cy z klasy 3 C oraz 2 C: Jurkows­ki Krzysztof, Ficek Bartek, Chabini­ak Michał, Pawlaczyk Jakub, Kuch­ta Mateusz, Kruczkiewicz Wojtek, Lechoc­ki Michał, Flo­ri­ańczyk Kacper, Made­ja Bartek, Łoz­ińs­ki Michał.


Tren­er: Robert Czepińs­ki.
Wyni­ki: SP 5 ŻARY-SP TUPLICE 7–1, SP 5 ŻARY- SP LUBSKO 2–0, SP 5 ŻARY-SP LIPINKI 2–0, SP 5 ŻARY- SP JASIEŃ 3–1. GRATULUJEMY!