Sukcesy w wielobojach

Bard­zo dobry wys­tęp zawod­ników z lekkoatle­ty­cznych klas sportowych w wielobo­jach we Wrocław­iu. W grupie juniorów młod­szych zwyciężył Mateusz Murias z nowym reko­r­dem w 10-boju — 5596 pkt i zapewnił sobie awans do Mis­tr­zostw Pol­s­ki. Również junior­ki młod­sze wywal­czyły awans do Mis­tr­zostw Pol­s­ki, w 7‑boju.

Na 6 miejs­cu była Natalia Czech, która po drodze popraw­iła reko­rd szkoły w skoku wzwyż, uzysku­jąc 1,61 m, na 7 miejs­cu była Emil­ka Żelazek, która z kolei popraw­iła reko­rd szkoły w rzu­cie oszczepem — 31,01 m. Cała trój­ka wys­tąpi w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki w lekkoatle­tyce, które odbędą się w lipcu na Sta­dion­ie Śląskim w Chor­zowie. W grupie młodzików Fil­ip Radz­im­s­ki upla­sował się na bard­zo dobrym 4 miejs­cu. Grat­u­lac­je!