Matematyka da się lubić — wyniki

Wyni­ki II eta­pu konkur­su „MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ”

I miejsce           2A i 2D                    43 pkt.

II miejsce             2C                          40 pkt.

III miejsce            2E                          35 pkt.

IV miejsce            2B                          34 pkt.

I miejsce              3E                         52 pkt.

II miejsce             3a                         50 pkt.

III miejsce            3B                         45 pkt.

IV miejsce            3C                         40 pkt.

V miejsce             3D                         17 pkt.