Podsumowanie konkursu historycznego

10 maja w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego odbyło się uroczyste pod­sumowanie całorocznego konkur­su his­to­rycznego, w którym udzi­ał brali uczniowie z całego powiatu.Wśród nagrod­zonych znalazł się Bar­tosz Kosińs­ki — uczeń klasy 7c, który zajął 2 miejsce w kat­e­gorii szkół pod­sta­wowych.