Sukces naszych dziewcząt w minipiłce nożnej

28.05.2018r., w Żarach, odbył się turniej pół­fi­nałowy minip­ił­ki nożnej dziew­cząt Igrzysk Dzieci w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Zakończył się on dużym sukce­sem dziew­cząt naszej szkoły. Druży­na, zaj­mu­jąc 1 miejsce w fazie gier grupowych, po zwycięst­wach z SP-Kol­sko 4:1 i z SP-Sława 3:2, w pół­fi­nale spotkała się z SP-Mirocin Dol­ny, drugą drużyną drugiej grupy.

Nasze dziew­czę­ta nie dały żad­nych szans zespołowi z Miroci­na, zwycięża­jąc w sto­sunku 3:0. W drugim pół­fi­nale zespół ze Sławy pokon­ał SP-Osowa Sień 2:1. Zwycięz­cy pół­fi­nałów zapewnili sobie awans do Finału Wojew­ódzkiego (meczu o 1 miejsce nie roz­gry­wano). Orga­ni­za­torem turnieju była żars­ka “Piąt­ka”. Grat­u­lu­je­my!!!