Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w drużynowej lidze lekkoatletycznej

Na żarskiej “Syre­nie” odbył się finał LOM w drużynowej lidze lekkoatle­ty­cznej. Zawody zakończyły się sukce­sem żars­kich drużyn, zarówno w klasy­fikacji dziew­cząt jak i chłopców. Zwyciężyła SP 5 z Żar przed ZSMS Gorzów Wlkp. i SP 2 Strzelce Kraj. Żars­ka „Piąt­ka” jako najlep­sza szkoła w wojew­ództwie zdobyła awans do Finału Kra­jowego w Białym­stoku w dni­ach 15–16.06.2018 r. Grat­u­lac­je!!!

Skład drużyny dziew­cząt: Emil­ia Żelazek, Zuzan­na Mis­toń, Natalia Czech, Adri­an­na Kwiatkows­ka, Nina Pawłow, Ala Dud­kiewicz, Jolan­ta Panek, Roksana Mar­czuk, Dag­mara Mar­czuk, Iga Adamow­icz, Anna Caruk, Natalia Gielicz, Karoli­na Gałysa, Oli­wia Zakrzews­ka, Anna Śred­ni­awa, Mar­ty­na Gra­j­car.
Skład drużyny chłopców: Mateusz Murias, Daw­id Ardeli, Eryk Klimek, Kamil Bier­nat, Koz­ińs­ki Kon­stan­ty, Pali­ga Michał, Radz­im­s­ki Fil­ip, Zakrzews­ki Hubert, Kropi­wnic­ki Kas­jan, Hirsch Paweł, Marcin Jung, Rewaj Daw­id, Rom­bal­s­ki Maksy­mil­ian, Gańczarczyk Szy­mon, Toporows­ki Szy­mon.