Konkurs Języka Angielskiego “Master Of English”

23 maja w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 odbyła się kole­jna edy­cja konkursu, w którym brali udział uczniowie wszys­t­kich żars­kich pod­stawówek, oczy­wiś­cie ci, którzy najlepiej władają językiem ang­iel­skim. Naszą szkołę w tym roku reprezen­towali uczniowie klas siód­mych: Emilia Sza­tkowska, Jan Siwek i Mateusz Bujak. Nie udało się zająć miejsc na podium, ale kole­jne doświad­czenia zdobyte!