Mistrzostwa Województwa Lubuskiego młodzików

W Słu­bi­cach odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego młodzików, w których świet­nie star­towali zawod­ni­cy z lekkoatle­ty­cznych klas sportowych z SP 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, zdoby­wa­jąc aż 12 medali.

Oto medal­iś­ci:
1 miejsce – Panek Jolan­ta – rzut oszczepem,
1 miejsce – Radz­im­s­ki Fil­ip – 110 m p.pł.,
2 miejsce – Jung Marcin – pch­nię­cie kulą,
2 miejsce – Jung Marcin – rzut oszczepem,
2 miejsce – Bier­nat Kamil – 1000 m,
2 miejsce – Caruk Anna – 80 m p.pł.,
2 miejsce – Panek Jolan­ta – skok wzwyż,
2 miejsce –  4x100m – Kędzier­s­ka, Adamow­icz, Mar­czuk, Caruk,
2 miejsce – Radz­im­s­ki Fil­ip – 200 m p.pł.,
3 miejsce – Kropi­wnic­ki Kas­jan – skok wzwyż,
3 miejsce – Gielicz Natalia – 80 m p.pł.,
3 miejsce – Zakrzews­ka Oli­wia – skok w dal.

Zdję­cia