Wielki sukces żarskiej “Piątki”

W Białym­stoku odbyły się Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki szkół w drużynowej lidze lekkoatle­ty­cznej, pod­czas których dziew­czę­ta z lekkoatle­ty­cznych klas sportowych SP 5 Żary zdobyły wicemistr­zost­wo kra­ju!!! Chłop­cy upla­sowali się nato­mi­ast na ósmym miejs­cu w Polsce.

Na pier­wszym miejs­cu podi­um w finale kra­jowym upla­sowała się sztafe­ta dziew­cząt 4x100m w składzie — Emil­ia Żelazek, Zuzia Mis­toń, Nina Pawłow i Ania Caruk, a sre­brne medale zdobyli: w skoku wzwyż Natalia Czech, w pch­nię­ciu kulą Ala Dud­kiewicz i w biegu na 110 m p.pł. Mateusz Murias. Drugie miejsce w Polsce to najwięk­szy sukces żarskiej szkoły, w 2009 i 2010 chłop­cy byli na trzec­im miejs­cu w kra­ju.
Dziew­czę­ta wys­tąpiły w składzie: Emil­ia Żelazek, Zuzia Mis­toń, Natalia Czech, Nina Pawłow, Ada Kwiatkows­ka, Ala Dud­kiewicz, Jola Panek, Dag­mara Mar­czuk, Iga Adamow­icz, Ania Caruk, Oli­wia Zakrzews­ka, Mar­ty­na Gra­j­car, Karoli­na Gałysa i Natalia Gielicz. Skład chłopców: Mateusz Murias, Eryk Klimek, Daw­id Ardeli, Fil­ip Radz­im­s­ki, Michał Pali­ga, Koz­ińs­ki Kon­stan­ty, Kropi­wnic­ki Kas­jan, Kamil Bier­nat, Marcin Jung, Paweł Hirsch, Szy­mon Gańczarczyk, Szy­mon Toporows­ki i Daw­id Rewaj.

Zdję­cia