Historia I wojny światowej im nie straszna!

Czworo uczniów klas ósmych (Aga­ta Lenkows­ka z 8 b, Oli­wia Gór­ni­ak z 8a, Bar­tosz Kosińs­ki z 8 c i Szy­mon Gańczarczyk z 8 a) wzięło udzi­ał w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “I woj­na świa­towa na ziemi­ach pol­s­kich” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Miło nam zako­mu­nikować, że III miejsce w zma­gani­ach zajęła Aga­ta Lenkows­ka. Grat­u­lu­je­my! Konkursy his­to­ryczne w roku szkol­nym 2018/2019 w ww. muzeum będą odby­wały co miesiąc.

Gale­ria zdjęć