Dzień Pluszowego Misia

W poniedzi­ałek, 26.11.2018r., w bib­liotece szkol­nej będziemy obchodzili Dzień Plus­zowego Misia. Tego dnia, wszys­t­kich chęt­nych uczniów, prosimy o przyjś­cie do szkoły z plus­zowym miśkiem. W bib­liotece będziemy też poszuki­wać tych plus­zowych przy­jaciół…
WSZYSTKICH UCZNIÓW ZAPRASZAMY DO ZABAWY!
Niek­tóre misie już są gotowe do odwiedzin!!!!

Oto kolekc­ja mis­iów naszych Gim­naz­jal­istów 😉