Srebro dziewcząt w minikoszykówce

27.11.2018r. odbyły się roz­gry­wki dziew­cząt w minikoszykówce w ramach Żars­kich Igrzysk Dzieci. Nasze dziew­częta zajęły drugie miejsce i awan­sowały do zawodów powiatowych.

Waleczne dziew­częta to: Vic­to­ria Czech, Hanna Paw­likiewicz, Hanna Porzyńska, Natalia Szkud­larek, Weronika Ślusarz, Alek­san­dra Łabul, Izabela Olszewska i Zofia Pawlaczyk (kl. 6b), Zuzanna Zielonka z kl. 6a oraz Wik­to­ria Dondz­iłło i Amelia Pawlicka z kl. 5b. Brawo dziewczyny!!!

Zdję­cia