Żarskie Forum Dzieci i Młodzieży

Agata Lenkowska i Mag­dalena Kurosz z kl.8b, 29 listopada 2018r., wzięły udział w pier­wszym spotka­niu Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży, pod­czas którego Pani Bur­mistrz Danuta Madej wręczyła wszys­tkim członkom akty powoła­nia. Pod­czas tego spotka­nia wybrano także Zarząd ŻFDiM oraz omówiono zbliża­jące się imprezy dla dzieci i młodzieży.