Mikołajkowe halowe zawody lekkoatletyczne

Uczniowie naszej szkoły, którzy biorą udział w pro­gramie „Lekkoatle­tyka dla Każdego” wys­tąpili w Mikoła­jkowych Halowych Zawodach Lekkoatle­ty­cznych w Zielonej Górze, gdzie rywal­i­zowali z zawod­nikami z Niemiec i Zielonej Góry w bie­gach na 40 i 60 m, w skoku w dal, skoku wzwyż i w sztafe­cie wahadłowej.

Dla więk­szości lekkoatletów był to pier­wszy w życiu start w ofic­jal­nych zawodach, więc tym bardziej należą im się wielkie brawa za świet­nie wyniki i wiele miejsc na podium. Orga­ni­za­torem zawodów był MOSIR Zielona Góra, który zad­bał o bardzo wysoki poziom zawodów, wspani­ały poczęs­tunek, koszulki, medale, atrak­cyjne nagrody, a także okazałe paczki od Mikołaja.

Zdję­cia