Mikołajkowe halowe zawody lekkoatletyczne

Uczniowie naszej szkoły, którzy biorą udzi­ał w pro­gramie „Lekkoatle­ty­ka dla Każdego” wys­tąpili w Mikoła­jkowych Halowych Zawodach Lekkoatle­ty­cznych w Zielonej Górze, gdzie rywal­i­zowali z zawod­nika­mi z Niemiec i Zielonej Góry w bie­gach na 40 i 60 m, w skoku w dal, skoku wzwyż i w sztafe­cie wahadłowej.

Dla więk­szoś­ci lekkoatletów był to pier­wszy w życiu start w ofic­jal­nych zawodach, więc tym bardziej należą im się wielkie brawa za świet­nie wyni­ki i wiele miejsc na podi­um. Orga­ni­za­torem zawodów był MOSIR Zielona Góra, który zad­bał o bard­zo wyso­ki poziom zawodów, wspani­ały poczęs­tunek, koszul­ki, medale, atrak­cyjne nagrody, a także okaza­łe pacz­ki od Mikoła­ja.

Zdję­cia