Jasełka 2018

12.12.2018r. gru­pa teatral­na Mikrusy, pod opieką pani Anny Jagas, wprowadz­iła uczniów klas I — III i pra­cown­ików szkoły w świąteczny nas­trój, prezen­tu­jąc jaseł­ka pt. “Dro­ga do Betle­jem”. Wid­zowie nagrodzili aktorów brawa­mi, a pani wicedyrek­tor Mag­dale­na Płaza wręczyła zespołowi słod­kie upomin­ki.

Zdję­cia