Świetny występ lekkoatletów

W Zielonej Górze odbył się Halowy Mityng Noworoczny, w którym wys­tar­towali lekkoatle­ci z naszej szkoły. Uczniowie „Piąt­ki” aż 11 razy pla­sowali się w pier­wszych trójkach i aż sied­miokrot­nie wygry­wali swo­je konkurenc­je.

Natalia Gielicz wśród młodz­iczek w biegu na 60 m p.pł. zwyciężyła z cza­sem 9,53 s (nowy reko­rd szkoły), do tego dorzu­ciła również 1 miejsce w biegu na 60 m ‑8,58 s. Fil­ip Radz­im­s­ki w grupie juniorów młod­szych zwyciężył w biegu na 60 m p.pł. z cza­sem 8,71 s (reko­rd szkoły) i był dru­gi w skoku wzwyż z wynikiem 1,55 m. Marcin Jung wśród młodzików nie miał sobie równych w biegu na 60 m i w skoku w dal, uzysku­jąc kole­jno 7,65 s i 5,63 m. Na 3 miejs­cu był Kewin Singh, który skoczył 5,12 m, 2 miejsce w skoku wzwyż zajął Wojtek Kilanows­ki, a trze­cie miejsce w biegu na 60 m zajęła Emil­ka Pioś, uzysku­jąc 8,90 s. W najmłod­szej grupie dzieci starszych wspaniale zaprezen­tował się Aleks Albi­nows­ki — wygrał bieg na 60 m i skok w dal, ustanaw­ia­jąc reko­rdy życiowe, 8,30 s, i 5,04 m. Grat­u­lac­je!