Żarska Basketmania dla Piątki!!!

19 marca odbyła się XI edy­cja Bas­ket­manii. W turnieju wys­tąpiło sześć szkół. Bezkonkuren­cyjni okazali się zawod­nicy SP 5, którzy wygrali wszys­tkie mecze i zdobyli pier­wsze miejsce. Naszą szkołę reprezen­towali: Drzewiński Kryspin, Gawlak Filip, Robaszewski Dominik, Kacz­marek Karol, Jurec Maciej, Owczarek Jakub, Ivanov Misza, Gni­az­dowski Michał. 

Indy­wid­u­alne wyróżnienia otrzy­mali: Drzewiński Kryspin, Gawlak Filip i Gni­az­dowski Michał. Opiekunem zespołu był Robert Czepiński.