Strzelali jak Piątek!

W pier­wszy dzień wiosny roze­grano Żarskie Igrzyska Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej. Drużyna SP5 wygrała wszys­tkie mecze i awan­sowała do elim­i­nacji powia­towych. Zespół składał się z chłopców z klasy 3c gim­naz­jal­nej o pro­filu piłka nożna.

W składzie wys­tąpili: Jan­icki Krzysztof, Lechocki Michał, Jel­ski Michał, Misik Patryk, Madeja Bar­tosz, Wojnicki Oli­wier, Flo­ri­ańczyk Kacper, Łoz­iński Michał i Koz­iński Maksy­mil­ian. Trener: Robert Czepiński. GRATULUJEMY!!!