Wystawy Hobbystów — nasi uczniowie żyją pasjami!

27.03.2019r. przy ulicy Częs­to­chowskiej odbyła się wys­tawa Hob­bystów i tam swoje zbiory prezen­towali uczniowie klasy 3A: Kor­nelia Matrunionek, Nikola Zubrycka, Michał Sław­iński i Bar­tosz Kołat .

28.03 2019r. przy ulicy Okrzei również miała miejsce wys­tawa, którą przy­go­towali Hob­byści z klasy IVA i VA: Amelia Kowazan, Marta Frączak, Dominik Pudzianowski, Szy­mon Maciołek, Wik­to­ria Gro­chowska oraz Wik­to­ria Kafarowska.

Serdecznie dzięku­jemy.

Wszys­t­kich kolekcjon­erów zapraszamy do udzi­ału w kole­jnej wystawie.

Zdję­cia