Mistrzostwa w pływaniu

3 kwiet­nia odbyły się na base­nie WODNIK Mis­tr­zostwa Żar Szkół Pod­sta­wowych w pły­wa­niu. Naszą szkołę reprezen­towały: Vik­to­ria Czech (brą­zowy medal w kraulu i sztafe­cie), Hanna Paw­likiewicz (brą­zowy medal w grz­biecie i sztafe­cie), Hanna Ste­fan (brą­zowy medal w sztafe­cie), Kor­nelia Matrunionek (brą­zowy medal w sztafe­cie), Aleksandra

Łabul, Kor­nelia Turza, Zuzanna Zielonka, Maria Syl­westrzak, Patryk Borowiec, Jan Jaroszewicz-Bortnowski i Bartek Dziok (brą­zowy medal w kraulu). Drużyny dziew­cząt i chłopców w ogól­nej klasy­fikacji upla­sowały się tuż za podium. Star­towało pięć szkół żars­kich.
Grat­u­lu­jemy wszystkim!