Ogólnopolskie Drużynowe Biegi Przełajowe

W Kamionie (gmina Sochaczew) odbyły się Ogólnopol­skie Drużynowe Biegi Przeła­jowe Szkół Pod­sta­wowych Szkol­nego Związku Sportowego. Po zwycięst­wie w Mis­tr­zost­wach Wojew­ództwa nasza drużyna miała możli­wość rywal­i­zowa­nia na bardzo wyma­ga­ją­cych przeła­jowych trasach z najlep­szymi szkołami w Polsce.

W tym gronie nasi chłopcy zajęli bardzo dobre siódme miejsce. W skład drużyny przeła­jowej wchodzili: Kamil Bier­nat, Paweł Hirsch, Dawid Rewaj, Maksy­mil­ian Rom­bal­ski, Jan Siwek i Michał Ficygowski.