Ogólnopolskie Drużynowe Biegi Przełajowe

W Kamion­ie (gmi­na Sochaczew) odbyły się Ogólnopol­skie Drużynowe Bie­gi Przeła­jowe Szkół Pod­sta­wowych Szkol­nego Związku Sportowego. Po zwycięst­wie w Mis­tr­zost­wach Wojew­ództ­wa nasza druży­na miała możli­wość rywal­i­zowa­nia na bard­zo wyma­ga­ją­cych przeła­jowych trasach z najlep­szy­mi szkoła­mi w Polsce.

W tym gronie nasi chłop­cy zajęli bard­zo dobre siódme miejsce. W skład drużyny przeła­jowej wchodzili: Kamil Bier­nat, Paweł Hirsch, Daw­id Rewaj, Maksy­mil­ian Rom­bal­s­ki, Jan Siwek i Michał Ficy­gows­ki.