Gazetki “Przybij Piątkę!” dostępne w bibliotece szkolnej

Zapraszamy Was do lek­tury dwóch numerów gazetki szkol­nej “Przy­bij Piątkę!” Zna­jdziecie je w szkol­nej bib­liotece na ulicy Okrzei oraz  Częs­to­chowskiej. W nich wiele intere­su­ją­cych artykułów, opowiada­nia lit­er­ackie, galerie, a także konkurs fotograficzny pt. “Zna­jdź Bel­fra!” Zapraszamy!