Kolejna wystawa Hobbystów

23 maja 2019r. odbyła się po raz kole­jny wys­tawa Hob­bystów i tam swoje zbiory prezen­towali najmłodsi uczniowie z klasy 1A: Maja Kap­tur, Nela Tor­chała, Karolina Zielonka-Kupczak i Julia Żygadło. Serdecznie dziękujemy.


Wszys­t­kich kolekcjon­erów zapraszamy do udzi­ału w kole­jnej wystawie.