Marcin, Dagmara i Filip z medalami Mistrzostw Województwa Lubuskiego!

Na sta­dion­ie w Słu­bi­cach odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w lekkoatle­tyce. W tym roku zawody zostały rozłożone na kil­ka dni. W czwartek rywal­i­zowali juniorzy młod­si i juniorzy w bie­gach płas­kich, skokach i pch­nię­ciu kulą, a w sobotę odbyły się bie­gi przez płot­ki młodzików i juniorów młod­szych. Lekkoatle­ci zdobyli 4 medale, w tym 3 złote (i nieste­ty zajęli aż 5 czwartych miejsc).

Reko­rd szkoły ustanow­ił Marcin Jung w biegu na 110 m p.pł. i uzyskał 15,49 s (2 wynik w Polsce). O pechu może mówić Dag­mara Mar­czuk, pod­wój­na zło­ta medal­ist­ka w bie­gach na 80 i 200 m p.pł., która pier­wszy raz bieg­nąc dys­tans 200 m p.pł. przez moment cieszyła się z najlep­szego wyniku w kra­ju 31,44 s!!! Po chwili został wyświ­et­lony jed­nak wynik siły wia­tru, który wynosił +2,2 m/s (dopuszczal­na siła wia­tru +2,0 m/s) Mimo tego był to dzień Dag­mary!!! Na drugim miejs­cu wśród juniorów młod­szych bieg na 110 m p.pł. ukończył Fil­ip Radz­im­s­ki – 15,92 s. Grat­u­lac­je dla wszys­t­kich!!! 11 czer­w­ca odbędą się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa młodzików w bie­gach płas­kich, skokach i pch­nię­ciu kulą.
Zawod­ni­cy lekkoatle­ty­cznych klas sportowych, którzy zajęli miejs­ca w pier­wszej piątce mis­tr­zostw:
1 Jung Marcin ‑110pł – 15,49 s młodz. PB
1 Mar­czuk Dag­mara ‑80pł – 12,55 s młodz. PB
1 Mar­czuk Dag­mara ‑200pł – 31,44 s młodz. PB
2 Radz­im­s­ki Fil­ip ‑110pł– 15,92 s –jun.mł PB
4 Caruk Anna – 100m ‑13,41 s –jun.mł.
4 Radz­im­s­ki Fil­ip – 200 m – 24,52 s jun.mł PB
4 Bier­nat Kamil – 800m – 2,14,83 s –jun.mł.
4 Gańczarczyk Szy­mon – 200pł – 29,78 s ‑młodz. PB
4 Pioś Emil­ia – 80pł – 15,30 s ‑młodz. PB
5 Adamow­icz Iga –w dal ‑4,42 m –jun.mł.
5 Rewaj Daw­id – 200 pł – 30,37 s –młodz. PB