Lubuski Festiwal Piosenki “Pro Arte”

23 maja 2019 roku w Wojew­ódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbył się finał wojew­ódzki Lubuskiego Fes­ti­walu Piosenki „Pro Arte”. W tym roku final­iści swoje umiejęt­ności wokalne mogli zaprezen­tować przy akom­pa­ni­a­men­cie orkiestry fes­ti­walowej pod kierunk­iem Mar­iusza Woźniaka.

Dla wielu młodych wykon­aw­ców było to wielkie przeży­cie i nowe doświad­cze­nie w przy­godzie z piosenką. W finale zaśpiewała również nasza młoda wokalistka Maja Gontar­czyk, która według oceny Rady Artysty­cznej otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­jemy.

Zdję­cia