Pomagamy zwierzętom ze schroniska — projekt klasy IIIa gim.