Sukcesy w królowej sportu

12 czer­w­ca br. na odnowionym sta­dion­ie lekkoatle­ty­cznym w Międzyrzeczu odbyły się mis­tr­zost­wa wojew­ództ­wa w lekkiej atle­tyce w kat­e­gorii dzieci starszych. Naszą szkołę reprezen­towali: Alek­san­dra Łab­ul, Amelia Pawlic­ka (piłecz­ka palan­towa), Emil­ka Fabiszews­ka, Weroni­ka Ślusarz (600m), Szy­mon Pietrzak, Jakub Sza­koła, Bar­tosz Dziok (skok w dal), Alek­sander Albi­nows­ki (300m) oraz sztafe­ta 4x100m chłopców.

Złote medale zdobyli: Alek­sander Albi­nows­ki na 300m z wynikiem 43.36 oraz sztafe­ta chłopców, która upla­sowała się przed SP18 Zielona Góra i SP3 Żary. W złotej sztafe­cie biegli:Szymon Pietrzak, Bar­tosz Dziok, Jakub Sza­koła, Alek­sander Albi­nows­ki.

Grat­u­lu­je­my sukcesów!