Sukcesy w królowej sportu

12 czer­wca br. na odnowionym sta­dionie lekkoatle­ty­cznym w Międzyrzeczu odbyły się mis­tr­zostwa wojew­ództwa w lekkiej atle­tyce w kat­e­gorii dzieci starszych. Naszą szkołę reprezen­towali: Alek­san­dra Łabul, Amelia Pawlicka (piłeczka palan­towa), Emilka Fabiszewska, Weronika Ślusarz (600m), Szy­mon Pietrzak, Jakub Sza­koła, Bar­tosz Dziok (skok w dal), Alek­sander Albi­nowski (300m) oraz sztafeta 4x100m chłopców.

Złote medale zdobyli: Alek­sander Albi­nowski na 300m z wynikiem 43.36 oraz sztafeta chłopców, która upla­sowała się przed SP18 Zielona Góra i SP3 Żary. W złotej sztafe­cie biegli:Szymon Pietrzak, Bar­tosz Dziok, Jakub Sza­koła, Alek­sander Albinowski.

Grat­u­lu­jemy sukcesów!