Finał czwartków lekkoatletycznych

W niedzielę zakończył się XXV finał czwartków lekkoatle­ty­cznych, który odby­wał się na sta­dionie w Łodzi. Nasze miasto reprezen­towało szes­naś­cioro dzieci w różnych konkurenc­jach. Do finału ogólnopol­skiego zak­wal­i­fikowali się: Albi­nowski Alak­sander, Bart­nik Kacper, Czer­murzyńska Nicola, Czer­murzyńska Elwira, Deć Fabian, Dziok Bar­tosz, Ficy­gowska Alek­san­dra, Jarosz Nicola, Jasińska Nikola, Kier­noży­cki Michał, Marciniak Maria, Nowacka Laura, Salomon Blanka, Szy­mańska Oli­wia, Warężak Michał i Wasilewska Adrianna.

Najlep­sze wyniki osiągnęli: Alek­sander Albi­nowski upla­sował się tuż za finałową ósemką, Adri­anna Wasilewska była szósta w biegu na 600 metrów, a Oli­wia Szy­mańska zdobyła sre­brny medal w biegu na 60 metrów. Grat­u­lu­jemy wszys­tkim star­tu­ją­cym i życzymy dal­szych sukcesów.