Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Uroczysty apel w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na ulicy Okrzei 19 rozpoczął nowy rok szkolny 2019/2020. Wszys­tkim Uczniom, ich Rodz­i­com, Nauczy­cielom oraz Pra­cown­ikom SP5 życzymy spokoju i wytr­wałości, sukcesów i wielu powodów do uśmiechów.

Foto­ga­le­ria