Dyskusyjny Klub Książki

Uczniowie klasy 1B w ramach współpracy bib­lioteki naszej szkoły z Miejską Bib­lioteką Pub­liczną w Żarach zostali zaproszeni do Dyskusyjnego Klubu Książki. 25.09.2019r. odbyło się pier­wsze spotkanie, pod­czas którego dzieci wysłuchały utworu Wacława Wejn­era pt. „Miki w opałach”. Potem wzięli udział w dyskusji na temat opowiadania.

Były też zabawy ruchowe, zaję­cia plas­ty­czne i quiz. Miki to mały nietop­erz, który w wyniku wypadku traci pamięć i z pomocą przy­ja­ciela próbuje się dowiedzieć, kim jest. Czy mu się to udało? Kim był w oczach innych zwierząt? To pyta­nia dla tych, którzy lubią rozwiązy­wać zagadki i czy­tać książki.
Serdecznie zachę­camy do poz­na­nia przygód Mikkego!