Dyskusyjny Klub Książki

Uczniowie klasy 1B w ramach współpra­cy bib­liote­ki naszej szkoły z Miejską Bib­lioteką Pub­liczną w Żarach zostali zaproszeni do Dyskusyjnego Klubu Książ­ki. 25.09.2019r. odbyło się pier­wsze spotkanie, pod­czas którego dzieci wysłuchały utworu Wacława Wejn­era pt. „Miki w opałach”. Potem wzięli udzi­ał w dyskusji na tem­at opowiada­nia.

Były też zabawy ruchowe, zaję­cia plas­ty­czne i quiz. Miki to mały nietop­erz, który w wyniku wypad­ku traci pamięć i z pomocą przy­ja­ciela próbu­je się dowiedzieć, kim jest. Czy mu się to udało? Kim był w oczach innych zwierząt? To pyta­nia dla tych, którzy lubią rozwiązy­wać zagad­ki i czy­tać książ­ki.
Serdecznie zachę­camy do poz­na­nia przygód Mikkego!