Mistrzowie Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Mis­tr­zostwa Powiatu w Sztafe­towych Bie­gach Przeła­jowych. Warunki atmos­fer­yczne były fatalne, ale nasi uczniowie poradzili sobie z nimi po mis­tr­zowsku. I miejsce i złote medale wywal­czyły dziew­częta w kat­e­gorii Igrzyska Dzieci (klasy 4–6). Skład: Kalina Rybak 4a, Julia Sał­dan 5c, Kor­nelia Godek 5c, Amelia Kowzan 5a, San­dra Sojka 5d, Wik­to­ria Popowska 6c, Zuzanna Jaroszewicz-Bortnowska 6a, Nikola Kubacka 6a, opiekun pani K. Krzemińska-Bielak.

Chłopcy poza­z­droś­cili dziew­czę­tom i z dużą przewagą zdobyli także złoto. Biegli w składzie: Dawid Cielecki 6c, Mateusz Czekaliski 6c, Oktaw­ian Muszyński 5c, Michał Gni­az­dowski 5c, Bar­tosz Dziok 6b, Adam Durys 6c, Oskar Czekalski 6c, Patryk Kamiński 6c, opiekun pan E. Gabas. Pier­wsze miejsce wywal­czyły także dziew­częta w kat­e­gorii Igrzyska Młodzieży Szkol­nej (klasy 7–8). Dziew­częta reprezen­towały szkołę w składzie: Wik­to­ria Czech 7b, Weronika Ślusarz 7b, Emilia Fabiszewska 7a, Oli­wia Polańska 7a, Zofia Świs­tek 7a, Wik­to­ria Mik­las 8b, Karolina Kloc 8b, Emilia Obmińska 7b, opiekunowie: pani K.Krzemińska-Bielak i pan M. Kuczma. Nato­mi­ast chłopcy  w tej kat­e­gorii zaj­mują 5 miejsce, skład chłopców: Alek­sander Albi­nowski 7b, Jakub Mik­las 8b, Damian Foł­tyn 8b, Oskar Jankowski 8b, Igor Durys 8b, Jakub Sza­koła 7a, Mar­cel Miłkowski 8a, Szy­mon Fem­lak 7a, opiekun pan M. Kuczma.

Uczniowie naszej szkoły będą reprezen­tować Powiat w Finale Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży, który odbędzie się 10 października w Babimoście.

Grat­u­lu­jemy!

Zdję­cia