Jedziemy do Krakowa!

Za nami przesłucha­nia elim­i­na­cyjne do XX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Woj­daka” Kraków 2019. 12 października br., w elim­i­nac­jach, naszą szkołę reprezen­towali: Alek­sander Kalemba z piosenką “Kukury­dza disco” oraz Maja Gontar­czyk z piosenką “Dieta warzywna”.

Rada artysty­czna postanow­iła do finału nomi­nować naszą młodą wokalistkę, Maję Gontar­czyk. Finał Fes­ti­walu odbędzie się w dni­ach 9–10 listopada 2019 roku w Nowohuckim Cen­trum Kul­tury. Grat­u­lu­jemy Mai dosta­nia się do finału i życzymy powodzenia w Krakowie.