Jedziemy do Krakowa!

Za nami przesłucha­nia elim­i­na­cyjne do XX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Piosen­ki Jana Woj­da­ka” Kraków 2019. 12 październi­ka br., w elim­i­nac­jach, naszą szkołę reprezen­towali: Alek­sander Kalem­ba z piosenką “Kukury­dza dis­co” oraz Maja Gontar­czyk z piosenką “Dieta warzy­w­na”.

Rada artysty­cz­na postanow­iła do finału nomi­nować naszą młodą wokalistkę, Maję Gontar­czyk. Finał Fes­ti­walu odbędzie się w dni­ach 9–10 listopa­da 2019 roku w Nowohuckim Cen­trum Kul­tu­ry. Grat­u­lu­je­my Mai dosta­nia się do finału i życzymy powodzenia w Krakowie.