Omnibus 2019

Czworo uczniów z klasy 3a (Anton­ina Syguła, Iga Wocal, Filip Franczuk i Igor Sze­jdewik) reprezen­towało naszą szkołę w konkur­sie OMNIBUS 2019, który odbył się w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Fry­deryka Chopina w Żarach. Nasza drużyna ostate­cznie zajęła III miejsce, choć niewiele jej zabrakło do dwóch drużyn, które wzięły udział w dogry­wce, wal­cząc o I i II miejsce.

Dzieci m.in. śpiewały, tańczyły, recy­towały, rozwiązy­wały quizy i tworzyły jesi­enne owoce z papieru. Wszyscy uczest­nicy świet­nie się baw­ili, emocji było co niemi­ara, pozy­ty­wne wraże­nia pozostaną w nich na długo. Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Fry­deryka Chopina w Żarach dzięku­jemy za miłe przyję­cie i rewela­cyjną zabawę. Naszym reprezen­tan­tom serdecznie gratulujemy!

Zdję­cia