Omnibus 2019

Czworo uczniów z klasy 3a (Anton­i­na Syguła, Iga Wocal, Fil­ip Franczuk i Igor Sze­jdewik) reprezen­towało naszą szkołę w konkur­sie OMNIBUS 2019, który odbył się w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Fry­dery­ka Chopina w Żarach. Nasza druży­na ostate­cznie zajęła III miejsce, choć niewiele jej zabrakło do dwóch drużyn, które wzięły udzi­ał w dogry­w­ce, wal­cząc o I i II miejsce.

Dzieci m.in. śpiewały, tańczyły, recy­towały, rozwiązy­wały quizy i tworzyły jesi­enne owoce z papieru. Wszyscy uczest­ni­cy świet­nie się baw­ili, emocji było co niemi­ara, pozy­ty­wne wraże­nia pozostaną w nich na dłu­go. Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Fry­dery­ka Chopina w Żarach dzięku­je­my za miłe przyję­cie i rewela­cyjną zabawę. Naszym reprezen­tan­tom serdecznie grat­u­lu­je­my!

Zdję­cia