Wizyta przedszkolaków

21 listopada br. odwiedz­iła nas grupa przed­szko­laków z MP nr 10 w Żarach. Dzieci zapoz­nały się z pro­gramem naucza­nia dla klasy pier­wszej.  Uczyły się porusza­nia myszką po ekranie, rysowały ksz­tałty wg wzoru oraz baw­iły się w artys­tów.  Wiz­yta odbyła się pod czu­jnym okiem pani Aliny Tkacz, której poma­gały uczen­nice z klasy 8 a.

Lekcja prze­biegła w przemiłej atmosferze.