Wrześniowe spotkanie z kolegami ze szkoły Annahutte w Niemczech

27 wrześ­nia 2019r. grupa uczniów naszej szkoły wraz z opieku­nami spotkała się z koleżankami i kolegami z zaprzy­jaźnionej szkoły w  Annahutte w Niem­czech. Tym razem zwiedza­l­iśmy Drezno. Wszys­tkim uczest­nikom bardzo podobały się okazy dawnych i współczes­nych środ­ków trans­portu w Muzeum Techniki.

Ciekawą atrakcją było miejsce, gdzie jedliśmy obiad. Była to nowoczesna restau­racja Schw­er­chos Das Achter­bahn niedaleko Dworca Kole­jowego w Dreźnie. Następne spotkanie odbędzie się u nas w Polsce w przyszłym roku szkolnym.

Zdję­cia