Konkurs historyczny “Marszałek Józef Piłsudski i jego czasy”

W konkur­sie his­to­rycznym zor­ga­ni­zowanym 27 listopada br. przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego pt. “Marsza­łek Józef Pił­sud­ski i jego czasy” Janek Woj­ciechowski z klasy VIIb zajął V miejsce. Gratulujemy!

Zdję­cia