Sukcesy w koszykówce

W Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach odbyły się mis­tr­zostwa szkół pod­sta­wowych w piłce koszykowej dziew­cząt i chłopców w kat­e­gorii dzieci starszych. Zespół dziew­cząt w składzie: Kor­nelia Gawlak, Wik­to­ria Popowska, Wik­to­ria Dondz­iło, Amelia Pawlicka, Zuzanna Lip­ińska, Amelia Kowzan, Alek­san­dra Jodko, Oli­wia Cielecka, Nikola Damb­ska, Mar­tyna Wro­niszewska, Anna Siwek i Maria Syl­westrzak zajął drugie miejsce.

Chłopcy upla­sowali się na trzecim miejscu. Skład zespołu chłopców: Czekalski Mateusz, Durys Adam, Kamiński Patryk, Kruczkiewicz Bar­tosz, Kubat Szy­mon, Drzewiński Kryspin, Gawlak Filip, Dziok Bar­tosz, Grze­lak Oli­wier, Thoman Julian i Zder­ski Igor. Drużynom grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów.